Go to Top

Blog Full Width

“İskele Kurup Sökmekte Ne Var” Demeyin!

İskele eğitimleri; iskele kurma/sökme eğitimleri, iskele teftişi eğitimleri, iskele süpervizörü eğitimleri gibi alt başlıklara sahip. İskeleleri kuracak kişilere farklı, iskeleleri denetleyecek kişilere ise farklı eğitimler verilmesi gerekli. İskele Kurma ve Sökme Eğitimleri Türkiye’de mevzuatımız iskeleleri kuracak ve sökecek (iskeleciler) kişiler ile denetleyecek kişilerin (iskele teftişçileri) eğitimli, konu hakkında bilgili kişiler olmasını şart koşuyor. Fakat bu eğitimlerin nasıl olması gerektiği ya da nasıl sertifikalandırılacağına dair detay bilgi içermiyor. Bunun yanında ülkemizde …Read More

Simdi Sıra Fonksiyon Yöneticilerinde: “H&S at Work” Tam Onlara Göre!

İngiltere’nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği eğitim firması Santia’nın Türkiye’deki 10’uncu yılı. Her yıl 50,000’den fazla kişiye sağlık ve güvenlik eğitimleri servisi veren Santia, Dönüşen Adam aracılığı ile kurumların sağlık, emniyet ve çevre risklerini etkin bir biçimde yönetmeleri için yardımcı olmak amacıyla10 yıldır Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. İşverenler yürüttükleri tüm işler esnasında, bu aktivitelerden etkilenen herkesin tüm sağlık risklerinden korunduklarından, çalışanlarının gerekli sağlık ve emniyet eğitimi aldıklarından emin olmalılar. …Read More

Dönüşen Adam’da İş Güvenliği Uzmanı Olmak. Hem de NEBOSH Sertifikalı!

NEBOSH; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sağlam bir temel oluşturarak, uluslararası standartlar üzerine kurulmuş olduğundan tüm sektörler için uygun olan bir uzmanlık belgelendirmesi sağlıyor. NEBOSH, yöneticiler, denetçiler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak çalışmayı planlayan ve uluslararası firmalarda İSG ile ilgili pozisyonlarda çalışmayı düşünen çalışanlar için etkinliği ve verimliliği tartışılmaz bir program olma özelliğine sahip. İngiltere merkezli bir sertifikalandırma kuruluşu olan NEBOSH’un söz konusu sertifikasının, dünyanın birçok ülke ve …Read More

TUPRAS RUP Projesi’ne Dönüşen Adam’dan İş Güvenliği Eğitim Akademisi

RUP/Fuel oil dönüşüm üniteleri, katma değeri düşük ve tüketimi olmayan siyah ürünleri yüksek katma değerli ve tüketimi artan beyaz ürünlere (motorin, benzin, jet yakıtı, LPG) dönüştürecek yüksek yatırım maliyetli tesislerdir. Arz-talep dengesine göre üretim konfigürasyonunu düzenleyebilmek, rafinerilerin maksimum kapasite ile çalışabilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, 2008 yılında fuel oil dönüşüm yatırım kararı almış, 17 Aralık 2009’da ise İspanyol UTE TR RUP-Treunidas RUP …Read More

Türkiye’de Petrokimya Sektöründe Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Çalışmaları

Öncelikle bilmeyenler için Patlamadan Korunma Dokümanı’nın ne olduğundan bahsederek söze başlayalım. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ” Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması olasılığı bulunan işyerlerinde işverenler tarafından hazırlanması gereken bir dokümandır. Bu dokümanın, işyerlerinde mevcut iş ekipmanında veya işin organizasyonunda herhangi bir değişiklik gerçekleştirildiğinde de gözden geçirilip güncelleştirilmesi gerekmektedir. Doküman diye adlandırıldığına …Read More

Çalışanlarına Verdiği İş Güvenliği Eğitimlerinde Durmak Bilmeyen Kurumlara Bir Örnek

Eğitmen kategorisinde değerlendirilirken tevazu alanında kalmayı tercih ederim. Ancak tam bir eğitim gönüllüsü olarak adlandırılmaktan ise gurur duyarım. Her proje; yeniden öğrenme, bol iletişim ve tabi ki heyecan demek benim için. Özellikle şu anda olduğu gibi inanmış insanlardan oluşan takımlarla çalışmak, büyük manevi kazanç demek. İşte Siemens tam da böyle bir proje, benim ve içinde yer aldığım ekip için. 2008 yılından beri karşılıklı adanmışlık ve değişime olan inanç, çok etkin …Read More

Türkiye’deki İş Güvenliği Uygulamaları

Az sonra okuyacaklarınız bir kısmınızın hoşuna gitmeyebilir. Yaptığınız hatalar yüzünüze vurulduğunda bunları inkar etmek işinize gelebilir. Ya da görmezden gelmek, kolaya kaçmak istiyor olabilirsiniz. O yüzden bir daha düşünün. Gerçekten okumak istiyor musunuz? Konumuz “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’deki Uygulamaları” olunca konuşulacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Anayasaya göre herkes yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Herkes sağlıklı ve dengeli …Read More

Çimento Sektörüne Verilen OSGB Hizmetleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, Sabancı Holding ve Alman ekolü ile dünya piyasalarında yer edinen Heidelberg Cement ortaklığında, Çimento, Agrega ve Hazır Beton sektörlerinde ülkemizdeki öncü kuruluşlardandır. Akçansa, Akçimento ve Çanakkale Çimento firmalarının 1996 yılındaki birleşmeleri sonucu kurulmuştur. Türkiye çapında 3 çimento fabrikası, 5 çimento terminali, 4 agrega tesisi ve yaklaşık 40 hazır beton tesisine sahip olan Akçansa; çimento, agrega ve hazır beton üretim ağı ile inşaat sektöründe …Read More

Farklılaştırılmış İşyeri Hekimliği Çözümleri

6331 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra çok tehlikeli ve tehlikeli grupta yer alan işyerleri için kanunda belirtilen sürelerde işyeri hekimliği hizmeti alınmaya başlandı. Bazı kurumlar kanundan önce de bünyelerinde işyeri hekimi bulundurdukları için işleri çok zor değildi. Çok kısa süre zarfında tüm dokümantasyon yasanın öngördüğü şekle dönüştürüldü ve kurumların işyeri sağlık hizmetlerine ait düzeni mevzuata uygun hale getirildi. Daha önce işyeri hekimlik hizmeti almayan kurumlarda ise hekimin göreve başlaması ile …Read More